Skip to main content

NMI 4.0


Hensikten med implementering av NMI 4.0 (NMI sin egen versjon av Industri 4.0), er for å sikre  kostnadseffektiv og bærekraftig logistikk og produksjon som fører til at NMI Mekaniske AS blir en foretrukket langsiktig leverandør.

Vårt primere fokus er å benytte etablerte ressurser som er ansatte og maskiner. Vi knytter folk og maskiner sammen digitalt fra forespørsel til levering, fra kundens 3D format via sentral programmering til ferdig produkt.

NMI Mekaniske AS har innført digital tvilling av verktøy og maskin hvor vi kan optimalisere produksjonen digitalt forut for og parallelt med produksjonen. Systemet er en kontinuerlig effektivisering og forbedringsprosess som fører til at NMI Mekaniske i større grad i fremtiden vil kunne ivareta kundens interesser og krav til avansert produksjon.


Den industrielle revolusjonen.

Hva er den industrielle revolusjonen?

Den industrielle revolusjon er en betegnelse for den hurtige industrialiseringen som begynte i Europa på slutten av 1700-tallet, og de forandringene i samfunnsforholdene som fulgte med denne. 

Hvor oppstod begrepet "den industrielle revolusjonen" ?

Begrepet er særlig brukt om industrialiseringen i England på slutten av 1700- og begynnelsen av 1800-tallet

Hva er målet med industri 4.0?

Målet med industri 4.0 er å integrere produksjon med state of the art informasjons- og kommunikasjonsteknologi. En slik satsing gjør det mulig å levere skreddersydde produkter for å møte individuelle kundebehov, til lave priser og høy kvalitet.

Hvordan ser en industri 4.0 fabrikk ut?

Industri 4.0-fabrikken ser slik ut: Smarte maskiner koordinerer produksjonsprosessene selv, smarte service-roboter samarbeider med mennesker om å gjøre klar produktene, og smarte (førerløse) transportenheter tar seg av logistikken på egen hånd. Industri 4.0 definerer hele livssyklusen til et produkt fra konsept til utvikling, produksjon, bruk, vedlikehold og resirkulering.