Skip to main content

Bærekraft


Norge har bygget verdens reneste industri på fornybar kraft, og er en viktig bidragsyter til å redusere globale klimagassutslipp. NMI har installert solcelleanlegg og lagringsenhet for overskuddsstrøm som reduserer utslipp og bidrar til bærekraftig produksjon.

Vår implementering av NMI 4.0, digitaliserting av verdikjeden, og våre ansattes søkelys på miljø og kostnadseffektiv produksjon fører til at vi kan utstede et miljøsertifikat på produserte kunde produkter.

Vår kvalitetspolitikk har kontinuerlig søkelys på innovasjon, infrastruktur og miljø.