Kvalitetspolitikk

- Vi skal være anerkjent for:

 

 • Fleksibilitet

 • Kvalitet

 • Kundefokus

 • Høy kompetanse 

 

Målet vårt er å eliminere feil og avvik på et så tidlig tidspunkt som mulig i prosessen. Feil levering til kunder skal ikke forekomme uten at avvik er kommunisert til og akseptert av kunden på forhånd.
NMI vil være den foretrukne samarbeidspartneren for våre kunder, og eksisterende kunder vil være våre beste ambassadører for potensielle nye kunder.
NMI skal alltid overholde alle gjeldende krav, inkludert myndighetskrav.
Kvalitetssystemet må leve med fokus på kontinuerlige trinnvise forbedringer. Vi skal alltid fokusere på HMS, og ha som mål å eliminere skader på arbeidsplassen til enhver tid.

Vi ønsker å skape velstand gjennom samarbeid, og det er vårt mål at alle skal få de nødvendige utfordringene i sin innsats. Hver enkelt person skal være med på å utforme arbeidet sitt, både når det gjelder glede og i forhold til organisering og produksjonsflyt. Dette vil bidra til økt kvalitet.

NMI Mekaniske er sertifisert etter NS-EN ISO 9001 : 2015

HMS POLITIKK

- Vi fokuserer alltid på HMS.

 

 • Vi jobber systematisk med helse, miljø og sikkerhet.

 • Vi vil alltid arbeide i samsvar med lover og forskrifter og vår interne HMS policy.

 • Vi setter alltid sikkerhet først.

 • Vi skal være miljøbevisste.

 • Vi tar vare på våre ansatte ved å sikre godt HMS-arbeid.

 • Vi skal legge til rette for personlig utvikling.

 • Vi skal etterstrebe høy trivselsfaktor hos den ansatte.

Vi i NMI Mekaniske AS har som hovedmål å utføre våre aktiviteter uten å skade mennesker, miljø, eiendomsverdier og / eller vårt omdømme. 

Dette er vårt grunnlag for en sikker virksomhet og sentralt i vår innsats for å skape et godt arbeidsmiljø.

Den viktigste ressursen for oss i NMI er de ansatte. Og det er derfor viktig at de ansatte får gode og trygge arbeidsforhold og har et godt og trivelig arbeidsmiljø. Vi ønsker å øke kompetansen hos den ansatte og skal derfor legge til rette for ønsket personlig- og faglig utvikling hos den ansatte. Vi har også 3 definerte overordnede HMS mål som er bygget under prinsippene:

• God HMS kultur
• Trygt og godt arbeidsmiljø
• Miljøbevissthet

Felles for alle HMS målene er at vi har sagt at det kreves systematisk oppfølgning på tiltak som gjøres for å sikre etterlevelse av HMS målene. Vi har en egen styringsplan som tar for seg alle relevante punkter som vi mener skal bidra til måloppnåelse.

Breimyra 18, 4344 Bryne

+47 992 66 486

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Org. nr 986 165 797 - NMI Mekaniske er sertifisert etter NS-EN ISO 9001 : 2015